Praktické rady a tipy

Mezinárodní zkoušky z angličtiny a certifikáty

Zejména ve školním prostředí je studentům neustále podsouváno, aby se ještě před složením maturitní zkoušky pokusili o zisk mezinárodně uznávaného certifikátu, díky kterému si usnadní pokračování v budování své kariéry. Stále více zaměstnavatelů a škol totiž vyžaduje, aby žadatel o pozici doložil svou úroveň jazyka a potvrdil tak schopnost komunikovat. Který ale vybrat?

Mezinárodní zkoušky z angličtiny a certifikáty

Pokud byste usilovali o pozici v některé z lokálních, tedy českých firem, měla by vám stačit maturitní zkouška, o kterou se většina zaměstnavatelů zajímá především. Nutno však podotknout, že státní maturitní zkouška je pouze nutností, která zaručí, že v daném jazyce jste schopni mluvit. Pokud se však blýsknete s certifikátem, rázem se stanete atraktivnějším zájemcem a pozici s větší pravděpodobností získáte. Jaký certifikát ale vybrat? Jak zkouška probíhá? Jak se na ni připravit? Pokračujte ve čtení, vše se totiž dozvíte! ?

Nejprve je důležité si oživit jednotlivé úrovně a jejich specifika, abyste se při výběru správného certifikátu nepodcenili, či hůře nepřecenili. Většina certifikátů je totiž pořádána zahraničními agenturami a pro složení je potřeba zaplatit nemalé peníze - byla by tedy škoda pohořet jen na špatném odhadu svých schopností. Ke klasifikaci jazykových úrovní je nejčastěji využívána stupnice dle společného evropského referenčního rámce, tzv. CEFR, který rozděluje každý jazyk do 6 hlavních skupin podle rozsahu slovní zásoby a schopnosti pracovat s gramatikou. 

cefr 

Dle rozdělení je patrné, že CEFR zahrnuje 3 hlavní skupiny, přičemž nejžádanější je “mírně pokročilá” nebo “pokročilá”, tedy B1 a B2. S touto úrovní byste si měli aktivně pamatovat a využívat přibližně 1500 slovíček, porozumět komplexním větám a ovládat většinu gramatiky potřebné k běžné konverzaci. Nemělo by vám dělat problém mluvit o čemkoliv, stejně jako vyjádřit a formulovat alespoň stručně svůj postoj k jakékoliv problematice. Proto je tato úroveň nejžádanější a slouží jako vstupní brána k zahraničnímu zaměstnání, případně studiu. Pokud je pro vás úroveň B2 snadná, zkuste natrénovat a složit vyšší, tedy již profesionální zkoušku C1, se kterou se můžete těšit na lepší pozici.

Zkoušky ESOL - Cambridge English Qualifications

Tyto zkoušky patří bezesporu k nejběžnějším, jelikož jsou nejrozšířenější a obecně tedy platí ve většině institucí, ať už u nás nebo v zahraničí. Složení zkoušek vyžaduje složitou přípravu, jelikož jsou zpravidla rozděleny do několika částí (čtení, psaní, poslech, mluvení, porozumění textu) a jejich cena se pohybuje řádově mezi 3 000 - 5 000 Kč. Díky jejich popularitě však existuje mnoho článků, webů a společností, které vás na složení testu připraví - např. Just English, kde si můžete zvolit i lekce s rodilým mluvčím ? Mějte však na paměti, že se jedná o britské zkoušky dokládající znalosti britské angličtiny - ve Spojených státech většinou uznávané nejsou! ESOL jsou dle obtížnosti děleny na:

  • Zkouška A2 Key (KET) 

  • Zkouška B1 Preliminary (PET) 

  • Zkouška B2 First (FCE) 

  • Zkouška C1 Advanced (CAE) 

  • Zkouška C2 Proficiency (CPE) 

Nyní si řekneme ke každé zkoušce základní informace, abyste se na ni mohli připravit. Kromě výše zmíněných typů certifikátů existuje i mnoho dalších jako např. BEC (Business English Certificate), který prokazuje relevantní znalost obchodního jazyka a jeho držiteli tak zvyšuje šance na trhu práce.

KET: Jedná se o zkoušku dokládající nejnižší, tedy základní znalost angličtiny. Přestože je prakticky bez využití, potvrzuje úroveň dosaženého jazyka A2, se kterou uchazeč zvládá základní gramatiku a větnou stavbu, umí popisovat rutinní postupy a formulovat svůj názor. Umí se také představit a popsat fotografii nebo obraz. Většina zaměstnavatelů bere zkoušku jako doklad o projeveném usílí a kontaktu s jazykem. Ke složení zkoušky většinou stačí přibližně 200 hodin výuky.

PET: Následující PET certifikát dokládá schopnost komunikovat lépe než na KET úrovni. Na stupnici CEFR zkouška odpovídá úrovni B1, která je referenční i pro českou státní maturitní zkoušku. Držitel certifikátu jazyk dobře ovládá a je schopen komunikovat v řadě běžných situacích. S touto úrovní se již nemusíte bát vycestovat do zahraničí, pro běžnou komunikaci s cizinci je dostačující a rozhodně se neztratíte! Pro složení je potřeba absolvovat tři pasáže, které zahrnují 90 minut čtení a psaní, poté 35 minut poslechu a 10 minut mluvení. Cena se pohybuje okolo 3 000 Kč.

FCE: Nejběžnější certifikát dokládající znalost angličtiny na velmi pokročilé úrovni, který je často snem většiny studentů SŠ - ano, jedná se o vysoce ceněný certifikát právě pro zaměstnavatele, kteří na základě úspěšného získání vědí, že je uchazeč schopen efektivně a gramaticky korektně reprezentovat jejich firmu napříč kontinenty. Jedná se o nejrozšířenější zkoušku v rámci ESOL, kterou každý rok získá přes 2 miliony studentů z více jak 130 zemí. Pro složení je kromě předešlých částí potřeba úspěšně napsat slohovou práci a gramatický text. Celá zkouška trvá téměř 5 hodin a stojí okolo 4 500 Kč. Rozhodně se však vyplatí ji mít!

CAE: Zkouška potřebná ke vstupu na půdu většiny univerzit ve VElké Británii. Znalosti použité při úspěšném zisku certifikátu odpovídají úrovni C1, tedy druhé nejvyšší. Držitel je tak schopen komunikovat v běžném životě téměř stejně obratně, jako by mluvil rodným jazykem. Vyjadřování názorů je na denní bázi, porozumění náročnějším seriálům také. Složení této zkoušky je však velmi náročné a je potřeba se na ni včas a kvalitně připravit. Cena je necelých 5 000 Kč. 

CPE: Oprávněně nejméně zastoupenou je i zkouška CPE, která je pomyslnou metou všech ambiciózních studentů a angličtinářů. Jedná se o zkoušku nejvyšší úrovně C2, která dokládá schopnost komunikace na úrovni rodilého mluvčího. Cena se pohybuje také okolo 5 000 Kč a příprava na test může trvat i rok. Když však certifikát získáte, otevřete si tím bránu do všech univerzit a obchodních společností, které si držitelů s touto úrovní nesmírně váží. Hodně štěstí!

V případě zájmu o některý z certifikátů neváhejte kontaktovat organizátora zkoušky pro ČR - British Council. Ten pořádá 3x do roka hromadné psaní testů, které se následně odešlou do samotného univerzitního města, kde dojde k jejich vyhodnocení. Cena je většinou srovnatelná s aktuální cenou certifikátů ve Velké Británii.

Zkouška TOEIC - Test of English for International Communication

Kromě výše zmíněných zkoušek se setkáváme i s dalšími, běžně používanými certifikáty. Mezi jeden z nejrozšířenějších především v pracovní sféře patří bezesporu i TOEIC, který u studentů a uchazečů testuje především jejich schopnost komunikace. Tu většina zaměstnavatelů hodnotí jako prioritní při reprezentaci své firmy, proto na certifikát nedají dopustit velikáni jako LG nebo L’Oreal. Zkouška má několik svých úrovní, do kterých budete na základě testu přiřazení.

Zkouška IELTS - International English Language Testing System

Testy IELTS existují ve dvou modulech - v akademickém (Academic) a všeobecném (General Training). Dle dosažených výsledků jsou uchazeči rozřazení do kategorií a obdrží bodové hodnocení, které číselně vyjadřuje jejich schopnost komunikovat. Výhodou je, že při skládání testu vždy odejdete s nějakým výsledkem - nestane se tedy, že byste certifikát nezískali. Celý test je rozdělen na 4 části, které dohromady netrvají ani 3 hodiny - jedná se tedy o časově jednodušší a kratší zkoušku. Maximální bodový zisk z každé části je 9 bodů.

Zkouška TOFEL a TOEIC

Velmi žádaná a populární zkouška především na akademické půdě určená uchazečům o vzdělávání v USA, Kanadě nebo Austrálii. Její obtížnost je definována přibližně jako B1 až C1, proto se před skládáním testu ujistěte o své úrovni. Stejně jako ostatní zkoušky je i TOFEL složena ze 4 částí - čtení, poslech, mluvení a slohová práce ověřující schopnost aktivního používání své slovní zásoby. Hodnocení je založeno nikoliv na kategoriích, ale na bodovém hodnocení, které stupnici CEFR odpovídá následovně:

  • 42 bodů - B1

  • 72 bodů - B2

  • 95 bodů - C1

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv certifikát, budete vám moc držet palce! Nezapomeňte však, že cílem k úspěchu je především vhodně zvolená obtížnost, ale také intenzivní příprava. Z našich služeb proto doporučujeme hlavně individuální lekce, které můžete mít s českým nebo zahraničním lektorem. Kdo jiný by vás mohl připravit přeci víc než rodilý mluvčí?

Související články

S Just English pracuji na...

S Just English pracuji na své angličtině už skoro rok a jako největší plus vidím možnost individuálního zaměření se na témata, která mně zajímají a nastavení nejen počtu hodin a termínů, ale taky úrovně jazyka dle mých potřeb. Celá výuka probíhá online a je pro mně velkou časovou úsporou. Za tu dobu jsem rozhodně zlepšila svoje komunikační dovednosti tak, abych bez obtíží zvládala běžné situace, se kterými se setkávám při mých častých soukromých i pracovních cestách do zahraničí.

Marie Chadimová - MUDr Marie Chadimová

Marie Chadimová MUDr Marie Chadimová

Překvapil mě profesionální...

Překvapil mě profesionální a zároveň přátelsky přístup lektorů - kteří mi vždy věděli poradit a donutili mě mluvit. Teď mám spiš větší potíž složit českou větu než anglickou - díky Justenglish se mi zlepšila angličtina ale i přemýšlení v anglickým jazyku. Za mě super služba !:-)

Václav Marada - Osobní trenér

Václav Marada Osobní trenér

Proč právě Justenglish ?...

Proč právě Justenglish ? Přihlásila jsem se tehdy na soukromé lekce k Danovi protože se mi líbila jeho výuka a to jak věci vysvětluje.Taky jsem si hrozně myslela že umím skvěle anglicky. No... neuměla jsem.? Hrozně mě bavilo, že jsme každou lekci probírali něco jiného i to, že lektor vždy vyšel časově vstříc. Stejně tak druhá lektorka Jitka. Byla hrozně milá a vše perfektně vysvětlila. Hrozně moc mi to pomohlo…opravdu s Vámi probírají to co zrovna potřebujete. A v budoucnu chci určitě pokračovat a Všem to doporučuji.

Kristýna Menšíková - Innovative sensor technology

Kristýna Menšíková Innovative sensor technology

Eliška Junková HR Manager

“Maan whasup“ – asi takhle...

“Maan whasup“ – asi takhle začínala každá hodina :D Každou hodinu jsme s Lukášem kecali o něčem jiném a mně ani nepřišlo, že se učím. Za mě super!

Lubos zach UX/UI designer

Kurzy jen a jen doporučuji....

Kurzy jen a jen doporučuji. Větší část roku nyní pobýváme v zahraničí a byla jsem docela ztracená, potřebovala jsem mluvit. Dan se mě ujal a hravou formou jsem konverzovala. Časový posun a větší vzdálenost není překážka. Můžete se učit odkudkoliv!!!

Radka Nováková - Podnikatelka v IT

Radka Nováková Podnikatelka v IT

Na první hodině jsem byl...

Na první hodině jsem byl tak nervózní, že ze mě nevypadly ani 3 slova. Po 2 letech už se na hodiny těším jako na pokec s kamarádem, kde probereme vše od holek až po politiku. Že jsem se k tomu naučil výborně mluvit už mi přijde jen jako příjemný bonus :)

Martin Beran SW Test Engineer

Všem moc doporučuji...

Všem moc doporučuji jazykovou školu Just English. Zatím jsem zde absolvovala dva kurzy s českými lektory. Každá hodina byla vedena v přátelské atmosféře, dobře připravená, a rychle utíkala. Nejvíce oceňuji individuální přístup, dobrou komunikaci a možnost si plánovat hodiny podle potřeb. Nyní se těším na další kurz s rodilým mluvčím.

Kateřina Hamrová - Self employed HR

Kateřina Hamrová Self employed HR

V práci mi oznámili, že...

V práci mi oznámili, že jedu za měsíc do Německa, zastupovat naší firmu... Objednala jsem si kurz s rodilým mluvčím, že mě to alespoň lépe připraví. A fakt že jo! Do Německa jedu v pátek. Furt jsem hodně nervózní, ale už ne kvůli angličtině

Jana Hulcová Market research analyst

Kurz s Gregem byl zážitek,...

Kurz s Gregem byl zážitek, který si ráda zopakuju! Měla jsem strach, jestli mu budu rozumět, ale na první hodině se ukázalo, že mluví i trochu česky a jeho oblíbené slovo jsou “špekáčky“ :D

Linda Svobodová HR manažer

Poslední šance! Tohle jsem...

Poslední šance! Tohle jsem řekla při první hodině. “Tohle je poslední šance co tomu dávám“. A z poslední šance bylo 8 měsíců pravidelných lekcí a callů, které jsem si bez pochyb užila!

Lucie Ptáčková - Design & Interiér

Lucie Ptáčková Design & Interiér

10/10 za přizpůsobivost!...

10/10 za přizpůsobivost! Každý týden mám program jiný a lektoři mi vždy vyšli vstříc!

Adam Kučera Obchodní zástupce

Poptávali jsme rodilého...

Poptávali jsme rodilého mluvčího a Grega si nemůžeme vynachválit. Ze začátku jsme se trochu obávali britského přízvuku, protože se nakláníme spíše k tomu americkému, ale ukázalo se, že to byla správná volba. Prozatím má každý z týmu hodinu týdně, ale už teď plánujeme přidávat!

Vojtěch Král - Decathlon – Smíchov

Vojtěch Král Decathlon – Smíchov

Vybral jsem si jejich...

Vybral jsem si jejich intenzivní měsíční kurz s Angličanem Gregem a už během týdne jsem díky intenzitě kurzu začal daleko více přemýšlet v angličtině. Greg odstranil překážky, které mi bránily v rychlém vyjadřování, postupně zrychlil konverzaci, naučil mě spoustu slov i frází a hlavně jsem díky tomuto kurzu přestal mít strach z angličtiny. Po intenzivním kurzu jsem s Gregem pokračoval ještě několik měsíců a myslím, že brzy si s ním zaplatím další lekce. Doporučují vřelé všem.

Pavel Szabo - Full-Stack Developer

Pavel Szabo Full-Stack Developer

Každá hodina byla parádní....

Každá hodina byla parádní. Byl tam balanc mezi gramatikou a konverzací a to mi vyhovovalo. Určitě pokračuju dál!

Filip Strach Freelancer

Nezajímala mě tolik...

Nezajímala mě tolik gramatika (tu jakž takž zvládám) ale hlavně konverzace. Podle toho taky vypadaly hodiny. Mohu s radostí doporučit!

Marcela Chvojková Focení / Design

Měla jsem 2 měsíce před...

Měla jsem 2 měsíce před odcestováním do Kanady. Moje angličtina nebyla špatná, ale styděla jsem se mluvit. Rozuměla jsem téměř všemu, ale něco ze sebe vymáčknout byl oříšek. Zvolila jsem variantu kurzu s rodilým mluvčím a dodalo mi to sebevědomí, které jsem k odcestování potřebovala.

Lenka Floriánová Studentka

Už jsem vystřídala v...

Už jsem vystřídala v JustEnglish 3 lektory a asi je těžké říct, který byl lepší. Každý učí v něčem trochu jinak a to mě na tom baví! Pokračuju dál!

Markéta Lechová Human resources assistant

Dávám 8/10. Bod dolů za to...

Dávám 8/10. Bod dolů za to že mě Dan vyměnil a dal mě jinému lektorovi, abych se prý posouval. Další bod dolů, že ten další lektor to udělal taky :D Nee, tenhle koncept je fakt super! To střídání lektorů je fajn změna, za 4 měsíce jsem už měl lekce s rodilým a to byl i ten cíl!

Luboš Kříž Specialista na kontrolu kvality

Děkuji za skvělé kurzy,...

Děkuji za skvělé kurzy, které jsem u Vás absolvovala. Domluva s lektory byla velmi fexibilní - bylo možné domluvit si termín podle potřeby (např. i později večer), mohla jsem si vybrat česky mluvícího lektora i rodilého mluvčího a domluvit se s nimi průběh lekce přesně podle svých potřeb. Oba lektoři, které jsem měla, byli výborní a navíc mě dokázali i psychicky podporovat :-) Díky tomu se mi podařilo zvládnout jednu náročnou pracovní záležitost v angličtině a konečně jsem se zbavila hrůzy z komunikace v cizím jazyce :-) Ještě bych chtěla dodat, že momentálně absolvuje kurz němčiny můj syn a i on je velmi spokojený.

Klára Mezihoráková HR Administrativa

"Nejvíc mně vyhovuje časová...

"Nejvíc mně vyhovuje časová flexibilita lektorů. Domlouvání termínu týden předem je přesně to, co potřebuji!"

Tereze Veselá Asistentka vedení

Potřeboval jsem se...

Potřeboval jsem se rozmluvit a ukázat manželce že není sama, kdo si dokáže na dovolený objednat pití. Tohle už zvládnu bez problémů, ale furt je na čem pracovat.

Michael Zima Realitní makléř

Odkoupila nás zahraniční...

Odkoupila nás zahraniční firma a meeting v angličtině jsou každý týden. Honza mě ale na všechno skvěle připraví a projdeme si vždy to, co potřebuju. Do 2 měsíců bych chtěl začít s rodilým mluvčím.

Tomáš Rožánek Systems analyst

Absolvoval jsem intenzivní...

Absolvoval jsem intenzivní kurz s rodilým mluvčím Gregorym. Byl jsem absolutně spokojen s vedením hodin a přípravou materiálu od lektora. Kurz mi pomohl rozmluvit se po delší pauze s angličtinou. Mohu vřele doporučit. Danny

Danny Cellar Zakladetel: Tojevono Urban Apparel merch

Skurzem jsem byla velice...

Skurzem jsem byla velice spokojená. Na první hodině jsem byla trochu ve stresu a bála se, co se po mně bude chtít, ale každá hodina byla velice individuální a zaměřená přesně na to, co jsem zrovna potřebovala. Ze všeho nejvíce mi vyhovovala časová flexibilita lektora a jeho přístup k výuce. Mohla jsem se zeptat kdykoliv na cokoliv a vždy mi to bylo skvěle vysvětleno. Nikdy to nebylo něco, na co bych se netěšila.

Kristýna Kohoutová

Že se někdy budu učit z...

Že se někdy budu učit z auta mě nenapadlo. Ale na dotaz jestli bychom si někdy mohli dát lekci z auta mi zatím každý lektor vyhověl. Ušetřilo mi to spoustu času! Takže VELKÉ díky za přizpůsobivost!

Kamil Matoušek Poradce

Kurz s pani Jitkou bol fakt...

Kurz s pani Jitkou bol fakt super, prvýkrát som sa fakt tešila na každú angličtinu, konečne sa už menej bojím rozprávať anglicky, zacala som ju intenzívnejšie využívať aj v práci, čo by som predtým vôbec nebola schopná a vyvolalo by to vo mne veľký stres. Takze moc ďakujem a veľmi odporúčam, jedine čo ľutujem, že som nezacala skôr, keďže vás uz sledujem dlhšiu dobu. Rada by som vyzdvihla prispôsobivosť klientovi. Naozaj sa dá ľudsky, priateľsky dohodnúť na čase, takze ten cas nie je striktne daný.

Eva Dihn Thi Studentka vysoké školy

Honza mě skvěle připravil...

Honza mě skvěle připravil na pohovory. Dokázal mě rozmluvit a pak už bylo všechno snazší.Honza mě skvěle připravil na pohovory. Respektive mě dokázal rozmluvit a pak už bylo všechno snazší.

Veronika Hilšová Daňová účetní

Kurz byl fajn, odpovídal...

Kurz byl fajn, odpovídal mým požadavkům. Lektorka byla moc milá, ochotná povídat si na jakékoliv téma. Nebyl problém se s ní domluvit na čase lekcí. Oceňuji otevřenost lektorky, nebylo třeba se bát říct nějakou chybu.

Amélie Magdáléna Mlčochová

Byla jsem hrozně nervózní a...

Byla jsem hrozně nervózní a myslela si, že nedokážu mluvit. S Danem jsme první hodinu celou “prokecali“ a já byla překvapená, že to vlastně jde. Děkuju moc a rozhodně pokračuju dál!

Klára Doležalová Gastronomie & Hotelnictví

Jazykovka, která vás nadchne

Co nás odlišuje? Je toho spousta, vybrali jsme ale 2 hlavní věci!

Zaprvé, náš přístup!

Dbáme na to, aby v našem týmu byli pouze lidi, kteří jsou pozitivně naladění, mají touhu zlepšit svět a výuka je zkrátka baví. Proto se u nás nesetkáte s nikým, kdo by vedl výuku za pomoci učebnic jako učitelka matiky na střední.

Zadruhé, neučíme blbosti ani učebnicové tabulky!

Předbudoucí čas je zajímavá věc, ale než si v hlavě poskládáte větu a řeknete jí, tak si člověk může dojít na záchod a zpátky. Jde nám tedy hlavně o to, abyste dokázali používat angličtinu v běžných situacích a 10 minut se na to nepřipravovali.

Proč si vybrat právě JustEnglish