Pro začátečníky

12 AM nebo 12 PM? Kompletní vysvětlení hodin v angličtině!

Ať už máme doma nástěnné nebo si je nosíme na levé ruce, každý z nás se v nich musí umět orientovat. Ano, správně - dnes si společně vysvětlíme fráze a pojmy spjaté s orientací v čase. Neváhejte si proto udělat v hodinách konečně jednou pořádek díky dnešnímu článku!

12 AM nebo 12 PM? Kompletní vysvětlení hodin v angličtině!

Ať už máme doma nástěnné nebo si je nosíme na levé ruce, každý z nás se v nich musí umět orientovat. Ano, správně - dnes si společně vysvětlíme fráze a pojmy spjaté s orientací v čase. Ačkoliv je mnoho způsobů, kterými můžeme měřit čas, opusťme sluneční, atomové nebo vodní typy a zaměřme se na rozeznávání základních dvou druhů, které nám jsou vtloukávány do hlavy již od školky - ručičkové a digitální. 

S oběma těmito typy se dennodenně setkáváme, ať už formou velkých ciferníků, které často vídáme na kostelech nebo nádražích, tak velkých tabulí, které každou vteřinu změní svůj digitálně napsaný údaj. Zkrátka dobrá orientace v čase nám pomáhá domluvit si plány s přáteli, přijít do kina před začátkem filmu nebo najít si každý den svoji “hodinku” na procvičování angličtiny. Co když se nám ale stane, že si necháme náramkové hodinky na nočním stolku a jsme beznadějně odkázáni na ochotné kolemjdoucí?

V naší rodné zemi bychom se bez ostychu zeptali, ale při výletu v zahraničí by to pro mnohé mohlo být překážkou. Naštěstí se tento problém nemusí týkat vás - We'll explain everything in five minutes!

Jak se správně zeptat a odpovědět?

Každému z nás se to už někdy stalo, jen si vzpomeňte. Kráčíte po městě, v uších máte sluchátka, když v tom na vás někdo začne mluvit. Po prvotním šoku se sotva stihnete vzpamatovat a zastavit hudbu, z otázky už ale slyšíte jen “hodin?”. Rychle ze sebe tedy něco vykoktáte, podíváte se na hodinky nebo na mobil a informaci předáte dál. V ten moment jste ale rádi, že jste nezapomněli své vlastní jméno. 

Co když se ale role vymění? Co když jste vy ten/ta, který/á akutně potřebuje znát přesný čas? Zde je několik základních frází, které byste měli znát, pokud se chcete zeptat anglicky:

What time is it?

What is the time?

Samozřejmě existují i mnohem sofistikovanější způsoby, kterými byste se mohli zeptat, ale věřte, že v krizových situacích, ve spěchu nebo stresu budete rádi, že si vzpomenete na tyto dvě nejjednodušší a nejpoužívanější. Otázky tedy máme za sebou!

Pokud bychom chtěli na takový dotaz odpovědět, bude velmi záležet, jak detailní odpověď je po nás žádána, stejně jako kolik je skutečně hodin. Nejjednodušší odpověď je vždy v celou hodinu, kdy stačí odpovědět stroze:

It's five o'clock.

Taková odpověď je ve většině případů jednoznačná, my si však musíme připustit, že z této informace nemáme tušení, zda dotyčný/á hovoří o 5:00 ráno nebo večer. Zatímco jsme v České republice zvyklí na vyjadřování času ve 24h formátu, ve zbytku světa, a zejména pak v anglicky mluvících zemích, je běžnější čas zapisovat pomocí 12h normy. Ta využívá pouze 12 h, každá hodina se tedy denně ukáže dvakrát - jednou dopoledne a podruhé odpoledne. No nemáme to přeci jen o chlup jednodušší? ?

Pro upřesnění se nevyužívá pojem dopoledne (příp. ráno) ani odpoledne (příp. večer/noc), nýbrž zkratky A.M. a P.M. První zkratka je používána pro označení času před polednem, tedy dopoledne, které je vymezeno ve 24h formátu od 0:00 do 11:59 včetně. Vychází z latinského “ante meridiem”, který doslovně znamená “před polednem”. Do věty bychom tedy a.m. použili vždy za časový údaj:

It's five thirty a.m.

It's 6:15 a.m.

Obě věty jsou gramaticky správné a označují dobu 5:30 a 6:15 ráno. Obdobně bychom použili i označení p.m, tedy po poledni. Označení vychází opět z latinského názvu, tentokrát “post meridiem”. Zdá se vše jednoduché? Zatím věříme, že ano!

It's two thirty p.m.

It's 9:27 p.m.

Kolize s jinak systematickým používáním zkratek a.m. a p.m. nastává, pokud je celá hodina. V našem formátu například 17:00 odpoledne. Anglicky bychom totiž neřekli ani “It's five p.m.”, ani bychom nezabodovali s větou “It’s seventeen”. V případě celé hodiny se vždy zásadně používá buď verze bez specifikace dopoledne/odpoledne, nebo jinak nepoužívané “in the morning/in the evening”. Přípustné jsou tedy varianty:

It's 5 o'clock.

It's 5 in the morning.

Na otázku “What time is it?” tedy již zvládneme odpovědět hned několika způsoby. Všechny si je tedy ještě jednou níže zopakujeme:

It's 7:30 p.m. (znamená 19:30 večer)

It's 1:35 a.m. (znamená 1:35 ráno)

It's 7 o'clock. (znamená 7:00 nebo 19:00)

It's 11 in the evening. (znamená pouze 23:00)

Každý časový úsek je ve větě uvozen předložkou “at”. Hovoříme totiž o nějakém přesném čase, který buď již proběhl, nebo proběhne. Doslovně bychom se tedy ptali “Kdy něco proběhlo/proběhne?” a odpovědí by nám byla například věta “ve 12 hodin”. Nepoužijeme tedy předložku “in”, jelikož jde o čas, nikoliv o fyzicky vložený předmět do nějakého prostoru. Ve větách tedy můžeme daná slovní spojení použít například jako:

I'll meet you there at 12 o'clock.

I'm going swimming at 7:30 p.m.

Breakfast will be at 8 in the morning!

My lesson with JustEnglish starts at one thirty-five p.m.

“Za pět minut dvanáct?”

Analogové, neboli ručičkové, hodiny fungují poněkud více názorně, než jejich digitální kolegové. Přesto zde je několik pravidel, které musíte znát, chcete-li mluvit jako profík. Především je potřeba si uvědomit, že ciferník analogových hodin je rozdělen neviditelným řezem na dvě poloviny, které se obě “snaží dohnat nejbližší celou hodinu”. V praxi to pak znamená, že u jedné poloviny říkáme např. “5 hodin a 20 minut”, zatímco u druhé části říkáme “6 hodin bez 10 minut”. Stačí si jen vzpomenout na frekventované rčení “za pět minut dvanáct!” a půlka práce je za vámi.

Hlavní rozdíl v použití analogového systému spočívá v použití předložek, které mohou být “to” (neboli “do nejbližší celé hodiny”) nebo “past” (neboli “po poslední celé hodině). Zvláštní kapitolou jsou pak čtvrtky a půlky, kterým se pověnujeme v následujícím článku.

It's twelve minutes past eight. (8:12)

It's two minutes to two. (1:58)

V uvedených příkladech vidíme korektní využití předložky “past” a “to”, kdy první příklad nám doslovně říká “Je dvanáct minut po osmé hodině”, zatímco druhý “Zbývají dvě minuty do dvou hodin”. Při pohledu na hodiny by se tedy dalo laicky říct, že všechny časové úseky “nalevo” od čísla šest s sebou nesou předložku “to” a úseky směrem od čísla “doprava” naopak “past”. 

Čtvrtky, půl, minuty? Levou zadní!

Speciální kapitolou jsou pak tři časové děje, které se opakují každou hodinu. Ačkoliv můžeme říct každý z nich i pomocí vyjádření počtu minut, jak jsme si ukázali v předchozím odstavci, je časově úspornější použít 3 specifická označení, nehledě na to, že užití těchto spojení výrazně posune vaši úroveň angličtiny. 

Quarter past… (“čtvrt na…”)

Half past… (“půl…”)

Quarter to… (“třičtvrtě na…”)

Díky těmto výrazům se vyhnete složitějšímu vyslovování komplikovaných číslovek, ostatně jako jsme zvyklí i v českém jazyce. Většina z nás by si přeci jen vybrala “přijď v půlu” před “přijď v 10 hodin 30 minut” ?

Zakázané to ovšem není, někteří angličané ojediněle použijí důraz na konkrétní minuty, aby podvědomně zvýšili očekávanou přesnost ve vašem příchodu. Pozvání na grilovačku by tedy mohlo znít “Come at quarter to 5”, jelikož se předpokládá, že nebude vadit, když dorazím o několik minut později, zatímco vlak by ve stejné situaci se svým odjezdem nejspíš nepočkal.

It's twenty-five to four.

It's five minutes past nine. 

It's nine to eleven.

A teď je řada na vás! Tužku do ruky a pojďme začít

Ověřte své znalosti z dnešní lekce na krátkém testu, který jsme si pro vás připravili. Správné odpovědi naleznete souhrnně pod slovníčkem s užitečnými pojmy. Hodně štěstí!

Slovníček s užitečnými pojmy do kapsy + výsledky testu

Time - čas

Clock - hodiny

Hour - hodina

Minute - minuta

Second - sekunda

Morning - ráno

Afternoon - odpoledne

Evening - večer

Night - noc

Midnight - půlnoc

Noon - poledne

Late - pozdě

Early - brzy

Výsledky: B, C, C, D

Související články

S Just English pracuji na...

S Just English pracuji na své angličtině už skoro rok a jako největší plus vidím možnost individuálního zaměření se na témata, která mně zajímají a nastavení nejen počtu hodin a termínů, ale taky úrovně jazyka dle mých potřeb. Celá výuka probíhá online a je pro mně velkou časovou úsporou. Za tu dobu jsem rozhodně zlepšila svoje komunikační dovednosti tak, abych bez obtíží zvládala běžné situace, se kterými se setkávám při mých častých soukromých i pracovních cestách do zahraničí.

Marie Chadimová - MUDr Marie Chadimová

Marie Chadimová MUDr Marie Chadimová

Překvapil mě profesionální...

Překvapil mě profesionální a zároveň přátelsky přístup lektorů - kteří mi vždy věděli poradit a donutili mě mluvit. Teď mám spiš větší potíž složit českou větu než anglickou - díky Justenglish se mi zlepšila angličtina ale i přemýšlení v anglickým jazyku. Za mě super služba !:-)

Václav Marada - Osobní trenér

Václav Marada Osobní trenér

Proč právě Justenglish ?...

Proč právě Justenglish ? Přihlásila jsem se tehdy na soukromé lekce k Danovi protože se mi líbila jeho výuka a to jak věci vysvětluje.Taky jsem si hrozně myslela že umím skvěle anglicky. No... neuměla jsem.? Hrozně mě bavilo, že jsme každou lekci probírali něco jiného i to, že lektor vždy vyšel časově vstříc. Stejně tak druhá lektorka Jitka. Byla hrozně milá a vše perfektně vysvětlila. Hrozně moc mi to pomohlo…opravdu s Vámi probírají to co zrovna potřebujete. A v budoucnu chci určitě pokračovat a Všem to doporučuji.

Kristýna Menšíková - Innovative sensor technology

Kristýna Menšíková Innovative sensor technology

Eliška Junková HR Manager

“Maan whasup“ – asi takhle...

“Maan whasup“ – asi takhle začínala každá hodina :D Každou hodinu jsme s Lukášem kecali o něčem jiném a mně ani nepřišlo, že se učím. Za mě super!

Lubos zach UX/UI designer

Kurzy jen a jen doporučuji....

Kurzy jen a jen doporučuji. Větší část roku nyní pobýváme v zahraničí a byla jsem docela ztracená, potřebovala jsem mluvit. Dan se mě ujal a hravou formou jsem konverzovala. Časový posun a větší vzdálenost není překážka. Můžete se učit odkudkoliv!!!

Radka Nováková - Podnikatelka v IT

Radka Nováková Podnikatelka v IT

Na první hodině jsem byl...

Na první hodině jsem byl tak nervózní, že ze mě nevypadly ani 3 slova. Po 2 letech už se na hodiny těším jako na pokec s kamarádem, kde probereme vše od holek až po politiku. Že jsem se k tomu naučil výborně mluvit už mi přijde jen jako příjemný bonus :)

Martin Beran SW Test Engineer

Všem moc doporučuji...

Všem moc doporučuji jazykovou školu Just English. Zatím jsem zde absolvovala dva kurzy s českými lektory. Každá hodina byla vedena v přátelské atmosféře, dobře připravená, a rychle utíkala. Nejvíce oceňuji individuální přístup, dobrou komunikaci a možnost si plánovat hodiny podle potřeb. Nyní se těším na další kurz s rodilým mluvčím.

Kateřina Hamrová - Self employed HR

Kateřina Hamrová Self employed HR

V práci mi oznámili, že...

V práci mi oznámili, že jedu za měsíc do Německa, zastupovat naší firmu... Objednala jsem si kurz s rodilým mluvčím, že mě to alespoň lépe připraví. A fakt že jo! Do Německa jedu v pátek. Furt jsem hodně nervózní, ale už ne kvůli angličtině

Jana Hulcová Market research analyst

Kurz s Gregem byl zážitek,...

Kurz s Gregem byl zážitek, který si ráda zopakuju! Měla jsem strach, jestli mu budu rozumět, ale na první hodině se ukázalo, že mluví i trochu česky a jeho oblíbené slovo jsou “špekáčky“ :D

Linda Svobodová HR manažer

Poslední šance! Tohle jsem...

Poslední šance! Tohle jsem řekla při první hodině. “Tohle je poslední šance co tomu dávám“. A z poslední šance bylo 8 měsíců pravidelných lekcí a callů, které jsem si bez pochyb užila!

Lucie Ptáčková - Design & Interiér

Lucie Ptáčková Design & Interiér

10/10 za přizpůsobivost!...

10/10 za přizpůsobivost! Každý týden mám program jiný a lektoři mi vždy vyšli vstříc!

Adam Kučera Obchodní zástupce

Poptávali jsme rodilého...

Poptávali jsme rodilého mluvčího a Grega si nemůžeme vynachválit. Ze začátku jsme se trochu obávali britského přízvuku, protože se nakláníme spíše k tomu americkému, ale ukázalo se, že to byla správná volba. Prozatím má každý z týmu hodinu týdně, ale už teď plánujeme přidávat!

Vojtěch Král - Decathlon – Smíchov

Vojtěch Král Decathlon – Smíchov

Vybral jsem si jejich...

Vybral jsem si jejich intenzivní měsíční kurz s Angličanem Gregem a už během týdne jsem díky intenzitě kurzu začal daleko více přemýšlet v angličtině. Greg odstranil překážky, které mi bránily v rychlém vyjadřování, postupně zrychlil konverzaci, naučil mě spoustu slov i frází a hlavně jsem díky tomuto kurzu přestal mít strach z angličtiny. Po intenzivním kurzu jsem s Gregem pokračoval ještě několik měsíců a myslím, že brzy si s ním zaplatím další lekce. Doporučují vřelé všem.

Pavel Szabo - Full-Stack Developer

Pavel Szabo Full-Stack Developer

Každá hodina byla parádní....

Každá hodina byla parádní. Byl tam balanc mezi gramatikou a konverzací a to mi vyhovovalo. Určitě pokračuju dál!

Filip Strach Freelancer

Nezajímala mě tolik...

Nezajímala mě tolik gramatika (tu jakž takž zvládám) ale hlavně konverzace. Podle toho taky vypadaly hodiny. Mohu s radostí doporučit!

Marcela Chvojková Focení / Design

Měla jsem 2 měsíce před...

Měla jsem 2 měsíce před odcestováním do Kanady. Moje angličtina nebyla špatná, ale styděla jsem se mluvit. Rozuměla jsem téměř všemu, ale něco ze sebe vymáčknout byl oříšek. Zvolila jsem variantu kurzu s rodilým mluvčím a dodalo mi to sebevědomí, které jsem k odcestování potřebovala.

Lenka Floriánová Studentka

Už jsem vystřídala v...

Už jsem vystřídala v JustEnglish 3 lektory a asi je těžké říct, který byl lepší. Každý učí v něčem trochu jinak a to mě na tom baví! Pokračuju dál!

Markéta Lechová Human resources assistant

Dávám 8/10. Bod dolů za to...

Dávám 8/10. Bod dolů za to že mě Dan vyměnil a dal mě jinému lektorovi, abych se prý posouval. Další bod dolů, že ten další lektor to udělal taky :D Nee, tenhle koncept je fakt super! To střídání lektorů je fajn změna, za 4 měsíce jsem už měl lekce s rodilým a to byl i ten cíl!

Luboš Kříž Specialista na kontrolu kvality

Děkuji za skvělé kurzy,...

Děkuji za skvělé kurzy, které jsem u Vás absolvovala. Domluva s lektory byla velmi fexibilní - bylo možné domluvit si termín podle potřeby (např. i později večer), mohla jsem si vybrat česky mluvícího lektora i rodilého mluvčího a domluvit se s nimi průběh lekce přesně podle svých potřeb. Oba lektoři, které jsem měla, byli výborní a navíc mě dokázali i psychicky podporovat :-) Díky tomu se mi podařilo zvládnout jednu náročnou pracovní záležitost v angličtině a konečně jsem se zbavila hrůzy z komunikace v cizím jazyce :-) Ještě bych chtěla dodat, že momentálně absolvuje kurz němčiny můj syn a i on je velmi spokojený.

Klára Mezihoráková HR Administrativa

"Nejvíc mně vyhovuje časová...

"Nejvíc mně vyhovuje časová flexibilita lektorů. Domlouvání termínu týden předem je přesně to, co potřebuji!"

Tereze Veselá Asistentka vedení

Potřeboval jsem se...

Potřeboval jsem se rozmluvit a ukázat manželce že není sama, kdo si dokáže na dovolený objednat pití. Tohle už zvládnu bez problémů, ale furt je na čem pracovat.

Michael Zima Realitní makléř

Odkoupila nás zahraniční...

Odkoupila nás zahraniční firma a meeting v angličtině jsou každý týden. Honza mě ale na všechno skvěle připraví a projdeme si vždy to, co potřebuju. Do 2 měsíců bych chtěl začít s rodilým mluvčím.

Tomáš Rožánek Systems analyst

Absolvoval jsem intenzivní...

Absolvoval jsem intenzivní kurz s rodilým mluvčím Gregorym. Byl jsem absolutně spokojen s vedením hodin a přípravou materiálu od lektora. Kurz mi pomohl rozmluvit se po delší pauze s angličtinou. Mohu vřele doporučit. Danny

Danny Cellar Zakladetel: Tojevono Urban Apparel merch

Skurzem jsem byla velice...

Skurzem jsem byla velice spokojená. Na první hodině jsem byla trochu ve stresu a bála se, co se po mně bude chtít, ale každá hodina byla velice individuální a zaměřená přesně na to, co jsem zrovna potřebovala. Ze všeho nejvíce mi vyhovovala časová flexibilita lektora a jeho přístup k výuce. Mohla jsem se zeptat kdykoliv na cokoliv a vždy mi to bylo skvěle vysvětleno. Nikdy to nebylo něco, na co bych se netěšila.

Kristýna Kohoutová

Že se někdy budu učit z...

Že se někdy budu učit z auta mě nenapadlo. Ale na dotaz jestli bychom si někdy mohli dát lekci z auta mi zatím každý lektor vyhověl. Ušetřilo mi to spoustu času! Takže VELKÉ díky za přizpůsobivost!

Kamil Matoušek Poradce

Kurz s pani Jitkou bol fakt...

Kurz s pani Jitkou bol fakt super, prvýkrát som sa fakt tešila na každú angličtinu, konečne sa už menej bojím rozprávať anglicky, zacala som ju intenzívnejšie využívať aj v práci, čo by som predtým vôbec nebola schopná a vyvolalo by to vo mne veľký stres. Takze moc ďakujem a veľmi odporúčam, jedine čo ľutujem, že som nezacala skôr, keďže vás uz sledujem dlhšiu dobu. Rada by som vyzdvihla prispôsobivosť klientovi. Naozaj sa dá ľudsky, priateľsky dohodnúť na čase, takze ten cas nie je striktne daný.

Eva Dihn Thi Studentka vysoké školy

Honza mě skvěle připravil...

Honza mě skvěle připravil na pohovory. Dokázal mě rozmluvit a pak už bylo všechno snazší.Honza mě skvěle připravil na pohovory. Respektive mě dokázal rozmluvit a pak už bylo všechno snazší.

Veronika Hilšová Daňová účetní

Kurz byl fajn, odpovídal...

Kurz byl fajn, odpovídal mým požadavkům. Lektorka byla moc milá, ochotná povídat si na jakékoliv téma. Nebyl problém se s ní domluvit na čase lekcí. Oceňuji otevřenost lektorky, nebylo třeba se bát říct nějakou chybu.

Amélie Magdáléna Mlčochová

Byla jsem hrozně nervózní a...

Byla jsem hrozně nervózní a myslela si, že nedokážu mluvit. S Danem jsme první hodinu celou “prokecali“ a já byla překvapená, že to vlastně jde. Děkuju moc a rozhodně pokračuju dál!

Klára Doležalová Gastronomie & Hotelnictví

Jazykovka, která vás nadchne

Co nás odlišuje? Je toho spousta, vybrali jsme ale 2 hlavní věci!

Zaprvé, náš přístup!

Dbáme na to, aby v našem týmu byli pouze lidi, kteří jsou pozitivně naladění, mají touhu zlepšit svět a výuka je zkrátka baví. Proto se u nás nesetkáte s nikým, kdo by vedl výuku za pomoci učebnic jako učitelka matiky na střední.

Zadruhé, neučíme blbosti ani učebnicové tabulky!

Předbudoucí čas je zajímavá věc, ale než si v hlavě poskládáte větu a řeknete jí, tak si člověk může dojít na záchod a zpátky. Jde nám tedy hlavně o to, abyste dokázali používat angličtinu v běžných situacích a 10 minut se na to nepřipravovali.

Proč si vybrat právě JustEnglish